Brede School

BSO

De buitenschoolse opvang van onze school is mogelijk dankzij een samenwerking met Doomijn Kinderopvang. De BSO is er voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar oud die na schooltijd opvang nodig hebben.

Na schooltijd worden de kinderen opgevangen in de BSO door de pedagogische medewerkers. Daar is ruimte voor een gezonde snack en even gezellig bijkletsen. Daarna is er tijd om te sporten, spelen of ontspannen. 

De kinderen kunnen zelf invulling geven aan hun vrije tijd, maar ook meedoen aan diverse activiteiten. Juf Bianca ontvangt de kinderen ’s middags en begeleidt de activiteiten. Als u hier gebruik van wilt maken dan kunt u contact opnemen met Buitenschoolse opvang de Vecht - Doomijn | Kinderopvang

Peuteropvang De Vecht

In ons gebouw wordt de peuteropvang verzorgd door Kinderopvang Klarenbeek. Juf Astrid en juf Margot ontvangen op maandag- en donderdagochtend peuters vanaf 2 jaar in hun eigen ruimte. Opgeven voor de peutergroep kan bij Peuteropvang De Vecht – Kinderopvang Klarenbeek