Ons onderwijs

Ouders Klachtenregeling
Picknicktafel Buiten 2

Werken in units

Wij werken in units waarin kinderen van verschillende leeftijden met elkaar spelen, werken, onderzoeken en leren. Zo kunnen we zorgen voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen. Ze kunnen meedoen aan het volledige aanbod in de unit ongeacht hun leeftijd. Heb je meer tijd nodig of juist minder, doordat wij ons onderwijs anders organiseren is dat geen probleem. We vinden de gehele ontwikkeling van het kind belangrijk. Elke dag kunnen kinderen werken aan de basisvakken, aan de kernconcepten en aan hun creatieve ontwikkeling. Alle ruimtes zijn elke dag open en kinderen krijgen ruimte om keuzes te maken in de volgorde van de leerstof.

Hoe ziet een schooldag eruit?

De dag begint met een inloop van 8.25 tot 8.30 uur.  
De kinderen worden buiten opgewacht door de leerkracht en gaan om 8.30 uur in de kring. Daar bespreken ze het dagprogramma, het aanbod en wat hen bezighoudt. Kan iedereen de dag goed starten? 

Na de kring verspreiden de kinderen zich over de verschillende ruimtes. Ze weten hoe laat en waar ze verwacht worden voor de instructies van de leerkracht. Alle kinderen werken met een weektaak waarop ze plannen en bijhouden waar ze aan gewerkt werken. Alle ruimtes komen op een dag aan bod. Ze werken aan de basisvakken, de kernconcepten en creativiteit. 
 
De kinderen eten samen met de leerkracht. 
 
We sluiten de dag af met een eindkring. We kijken dan terug op de dag en benoemen waar we blij van werden. Er is ook tijd voor een verhaal, een spelletje of samen muziek maken. 

Kernconcepten

Kinderen leren op Brede School Antonius aan de hand van Kernconcepten.

Elke 5 weken staat een Kernconcept centraal. Kernconcepten zijn grote thema’s die elk jaar terugkomen en zorgen voor samenhang in de leerstof. Onder een kernconcept hangen we een actueel thema waardoor we de betrokkenheid van de kinderen aanspreken. De kinderen krijgen inzicht in zichzelf en in de wereld om hen heen en in hun rol daarin. 

 

Mens en Maatschappij: 
Macht en Bestuur ( bv. Wie is de baas?) 
Binding en Samenleving (bv. Bij wie hoor ik?) 
Evenwicht en Kringloop (bv. Op zoek naar balans) 
Communicatie (bv. Hoe breng ik mijn boodschap over?) 

 

Natuur en techniek:
Energie en kracht (bv. Waarom komt iets in beweging?) 
Golven (bv. Waarom hoor ik geluid?) 
Groei en Leven (bv. Wat is leven en hoe ontwikkelt een leven zich?) 
Tijd en Ruimte (bv. Hoe ontstaat tijd, hoe groot is het heelal?) 
Materie (bv. Waar is iets van gemaakt?) 

Talenten

Een talent is iets waar je blij van wordt.

Alle kinderen hebben talenten. Op onze school gaan kinderen op zoek naar hun talenten, worden ze benoemd en zichtbaar gemaakt. 

We gebruiken hiervoor de talenten van Luk DeWulff. 
Een kind met het talent sporten noemen we een bewuste beweger. 
Een kind met het talent tekenen noemen we een creatieve maker of een beeldorganisator. 
Zo kun je ook het talent vertrouweling, zinzoeker of toekomstdenker hebben. 
 

Op school krijg je de ruimte om die talenten in te zetten, verder te ontwikkelen en er nog meer te ontdekken. Dit doen we door met elkaar te reflecteren en in gesprek te gaan, maar ook door ruimte te geven aan verschillende manieren van leren, onderzoeken en verwerken. 
 

Ouders hebben ook talenten, we nodigen hen van harte uit om die in te zetten op onze school. Dat kan door het kerstfeest te organiseren of door expertlessen te geven over hun beroep, hobby of iets waar ze veel van weten.  

Zandbak