Ouders

Ouders Ondersteuning Ouder

Ondersteuning voor de ouder

Wij geloven in ouderparticipatie en dus werken we samen met ouders. Het kan gebeuren dat school en ouders niet alleen de situatie van een kind kunnen verbeteren. Dan kan de school extra ondersteuning inschakelen. Een Ondersteuningsteamoverleg vindt alleen plaats met toestemming van de ouders en ouders worden altijd uitgenodigd. Als school staan we in contact met de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het samenwerkingsverband en dus het ondersteuningsteam van diverse scholen. 

Interne begeleiders

Heb je vragen of kwesties over opvoeden? Dan kan dat dus via onze school opgelost worden. Vanwege ons netwerk verwijzen we de vragen makkelijk door naar een goede specialist. Daarnaast werken we op school met interne begeleiders. Om tot een optimale ontwikkeling van het kind te komen, werken wij op gelijkwaardig niveau samen in de driehoek ‘ouder, kind en school’. 

Oudervereniging

De oudervereniging houdt zich onder andere bezig met het sinterklaasfeest, vieringen als kerst en Pasen, thema- en sportdagen, de avondvierdaagse en activiteiten ten behoeve van goede doelen. Ook cadeaus voor bijvoorbeeld Sinterklaas worden door hen geregeld. Om dit allemaal te financieren wordt er gevraagd om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is belangrijk omdat de activiteiten niet tot nauwelijks door de overheid gefinancierd worden, maar wel belangrijk zijn voor de kinderen. Komt jouw kind tussentijds op school of gaan jullie verhuizen? Dan wordt de ouderbijdrage aangepast of (deels) terugbetaald. De oudervereniging bepaalt jaarlijks in samenspraak met de school en de MR de hoogte van de bijdrage. Dit schooljaar wordt 45,00 euro gevraagd per kind.

Meer over de oudervereniging

Extra Afbeelding