Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u als ouder vragen, ideeën en/ of problemen heeft rondom 
schoolzaken. We gaan ervan uit dat u bereid bent om daarover met ons in gesprek te gaan
om zodoende het probleem of de onduidelijkheid te verhelpen. In eerste instantie kunt u
met vragen m.b.t. uw kind terecht bij één van de leerkrachten uit de unit. Hij/zij is immers
degene die op school het dichtst bij uw kind staat. Wanneer dit voor u niet leidt tot het
gewenste resultaat kunt u een afspraak maken met de onderwijskundig schoolleider. Samen
hopen we dan alsnog het probleem op te lossen.

Interne vertrouwenspersoon: Jasmijn Gerrits (j.gerrits@skbg.nl)

Externe vertrouwenspersoon: Jan Stokvisch (jan@stokvisch.eu)

Ouders Klachtenregeling

er is hier ruimte

voor ieder kind.

voornaam achternaam, groep 2