Communicatie

Als ouders en school hebben we een gezamenlijk belang en verantwoordelijkheid: zorgen dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en goed in hun vel zitten. Daarom vinden we het belangrijk dat er korte lijnen zijn tussen school en ouders. Voor- en na schooltijd staan de leerkrachten op het plein zodat zij bereikbaar zijn voor een kort gesprek. Als er meer tijd nodig is maken de leerkrachten een afspraak na schooltijd.

Daarnaast gebruiken we SocialSchools, een app waarin nieuwsbrieven en andere informatie over school verschijnt. Hierin plaatsen we ook regelmatig foto’s, zodat u een beeld krijgt van waar uw kind mee bezig is op school.

In SocialSchools kunnen ook gesprekken gepland worden en is er ruimte voor 1 op 1 contact met de leerkracht.