Scholen op de kaart

Op de website ‘Scholen op de kaart’ worden scholen vergeleken op basis van cijfers. Denk dan bijvoorbeeld aan het leerlingenaantal, de Citoscores en het eventuele verloop. Op deze site vind je informatie over alle scholen in Nederland en dus ook de Brede School Antonius.

De gegevens zijn afkomstig van erkende partijen als DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast kunnen scholen ook zelf unieke en persoonlijke informatie of toelichtingen bijvoegen. Bekijk de scores van onze school.

Vind Brede School Antonius op de kaart

scholen op de kaart

Er is hier ruimte
voor ieder kind.

Voornaam Achternaam, Groep 2a

gogoanime