AVG

Kijkje School 5

In de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn de regels rond privacy flink aangescherpt. Ook bij ons op school. Hier lees je hoe.

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van alle leerlingen. De school heeft leerlingengegevens nodig om leerlingen goede begeleiding en onderwijs te geven. Ook worden gegevens opgeslagen voor de administratieve organisatie van de school.

De meeste leerlingengegevens komen van ouders (denk aan de inschrijving op school), maar ook leerkrachten en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals allergieën of medicijngebruik, geregistreerd. Dit is nodig voor de juiste begeleiding van een leerling.

Leerlingvolgsysteem

Gegevens over leerlingen worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem en leerlingvolgsysteem ParnasSys. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Ouders hebben het recht om de gegevens van hun kind in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (mits die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen met betrekking tot deze rechten, kunnen ouders contact opnemen met de directeur van onze school. De school verzoekt ouders bij aanvang van ieder schooljaar de gegevens van hun kind te controleren en eventueel te corrigeren.

Digitaal lesmateriaal

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken, verwerkersovereenkomsten, gemaakt over het gebruik van deze gegevens. Een leverancier mag de leerlingengegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.

Beeldmateriaal

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen, bijvoorbeeld op de website van deze school, wordt toestemming gevraagd. Deze worden aan het begin van ieder schooljaar gevraagd in te vullen in het ouderaccount van SocialSchools. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunnen ouders terecht bij de schooldirecteur.

Ouders Interne Begeleiders